ΕΙΡΜΟΣ - Η ΖΩΗ ΣΤΟ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ

Εξάσκηση στην αυτονομία: Οι ένοικοι υποστηρίζονται  να πιστέψουν στις δυνατότητές τους και να αρχίσουν σταδιακά να προσέχουν τον εαυτό τους. Η εξάσκηση στην αυτονομία είναι εξειδικευμένη ανάλογα με τις δυνατότητες του κάθε ενοίκου. Μπορεί να αφορά απλά πράγματα όπως το να μαθαίνει κάποιος να τρώει μόνος ή να περπατά χωρίς υποστήριξη, έως και πιο σύνθετα όπως το να μπορεί κάποιος να μετακινείται με λεωφορείο ή να ψωνίζει από καταστήματα.

Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων: Οι ένοικοι προσκαλούνται σε έναν διαφορετικό τρόπο επικοινωνίας από αυτόν που πιθανόν γνώριζαν, ζώντας μέσα στο παλιότερο ιδρυματικό πλαίσιο. Μέσα από μια οργανωμένη προσπάθεια  εκπαιδεύονται στο να εκφράζουν τα συναισθήματα και τις ανάγκες τους με κατάλληλους τρόπους, να επικοινωνούν πιο ευγενικά με τους άλλους και να συνδέονται με πιο θετικούς τρόπους μαζί τους.

You are here Η ζωή στο Οικοτροφείο