ΕΠΟΧΗ - ΔΙΚΤΥΩΣΗ

Ένας από τους ρόλους του Οικοτροφείου είναι η ενημέρωση της τοπικής κοινότητας σχετικά με την φύση του Οικοτροφείου. Όσο πιο καλά ενημερωμένος είναι ο ευρύτερος πληθυσμός, τόσο λιγότερη παραπληροφόρηση και προκατάληψη θα υπάρχει σχετικά με τους ψυχικά πάσχοντες. Η συμπαράσταση και αποδοχή από το κοινωνικό σύνολο είναι πολύ σημαντική για την σωστή κοινωνική επανένταξη των ενοίκων.

Έτσι, το Οικοτροφείο προσφέρει μία σειρά δράσεων αγωγής κοινότητας, με κύριους στόχους την έγκυρη ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση πάνω σε θέματα ψυχικής υγείας. Αυτές μπορούν να συνοψιστούν ως εξής:
1) ενημερωτικές ομιλίες  σε διάφορους φορείς (σχολεία, ΚΑΠΗ κ.α.)
2) ομιλίες ή σεμινάρια πάνω σε θέματα ψυχικής υγείας, που ενδιαφέρουν τον ευρύτερο πληθυσμό
3) διοργάνωση επισκέψεων από φορείς στο χώρο του οικοτροφείου
4) ανοιχτή πρόσκληση στους κατοίκους της περιοχής για επίσκεψη στον χώρο.
You are here Δικτύωση