ΕΠΟΧΗ - ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ

Η πολυκλαδική θεραπευτική ομάδα αποτελείται από Ψυχολόγο, Γυμνάστρια, Διοικητικό, Νοσηλευτές και Φροντιστές. Υπάρχει επίσης, συνεργασία με σύμβουλο ψυχίατρο. Όλα τα μέλη της ομάδας έχουν καταρτιστεί κατάλληλα πριν την έναρξη της λειτουργίας του Οικοτροφείου και συνεχίζουν να εκπαιδεύονται με παρακολούθηση εκπαιδευτικών- επιμορφωτικών προγραμμάτων. Για την σωστή λειτουργία και την καλύτερη αποτελεσματικότητα της θεραπευτικής ομάδας πραγματοποιούνται συναντήσεις προσωπικού και ομαδικές εποπτείες.

Το προσωπικό είναι στη διάθεση του κοινού για οποιαδήποτε πληροφορία, για ενημέρωση σχετική με θέματα ψυχικής υγείας και για να δεχτεί επισκέπτες στο χώρο του Οικοτροφείου.
You are here Στελέχωση