ΠΟΡΕΙΑ - ΣΤΟΧΟΙ

Αυτονόμηση: Ένας από τους στόχους του Κέντρου Ημέρας «Πορεία» είναι τα μέλη να αυτοεξυπηρετούνται και να επιτελούν μόνοι τους καθημερινές εργασίες (μαγείρεμα, τακτοποίηση χώρου, πλύσιμο και άπλωμα ρούχων, μετακίνηση, ατομική υγιεινή) οι οποίες τους βοηθούν να είναι αυτόνομοι και ανεξάρτητοι.

Καλλιέργεια κοινωνικών δεξιοτήτων: Μέσα από εξειδικευμένες ατομικές και ομαδικές ασκήσεις, τα μέλη εκπαιδεύονται σε λειτουργικούς τρόπους επικοινωνίας με τους συνανθρώπους τους σε λεκτικό και μη λεκτικό επίπεδο.

Καλλιέργεια γνωστικών δεξιοτήτων: Ικανότητες όπως η μνήμη, η προσοχή, καθώς και η ικανότητα γενίκευσης και συμβολικής και αφαιρετικής σκέψης δυσχεραίνονται από την ύπαρξη ψυχικών δυσκολιών και ψυχοκοινωνικών προβλημάτων. Η καθημερινή επαφή του προσωπικού με τα μέλη προωθεί την συνεχή εξάσκηση των προαναφερθέντων δεξιοτήτων.

Κοινωνικοποίηση-ένταξη στην κοινότητα: Τα μέλη, μέσα από δραστηριότητες/εκδηλώσεις εντός και εκτός του Κέντρου Ημέρας ενθαρρύνονται να γνωρίζουν και να συνομιλούν με τους συμπολίτες τους και να συμμετέχουν στις εκδηλώσεις της πόλης (φεστιβάλ, πανηγύρια). Απώτερος στόχος όλων των παραπάνω είναι τα μέλη να είναι αρμονικά ενταγμένα στην κοινότητα.

You are here Στόχοι