ΠΟΡΕΙΑ - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Ομαδικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες: Στόχος αυτών των δραστηριοτήτων είναι τα μέλη να αναπτύξουν δεξιότητες χρήσιμες για την αυτόνομη διαβίωση και την αυτοφροντίδα τους.

•    Εκμάθηση δεξιοτήτων αυτοεξυπηρέτησης (ατομική υγιεινή, πλύσιμο πιάτων, μαγείρεμα, καθάρισμα χώρου)
•    Εκπαίδευση σε θέματα υγείας και στην αυτοπαρατήρηση σωματικών ερεθισμάτων
•    Οργάνωση χρόνου και σειροθέτηση ενεργειών για ολοκλήρωση συγκεκριμένων έργων

Ομαδικές ψυχοθεραπευτικές δραστηριότητες: Στόχος των ομάδων αυτών είναι να βοηθήσει τα μέλη να μάθουν να διαχειρίζονται προσωπικά και διαπροσωπικά ζητήματα και να αναπτύξουν την κοινωνικότητα και την αυτογνωσία τους.

•    Βελτίωση λεκτικής έκφρασης
•    Μοίρασμα συναισθημάτων
•    Έκφραση μέσω εικαστικής παρέμβασης
•    Επίλυση προβλημάτων
•    Επίλυση συγκρούσεων
•    Καλλιέργεια κοινωνικών δεξιοτήτων
•    Εναισθησία
•    Ενσυναίσθηση
•    Αλληλοκατανόηση και αλληλοϋποστήριξη

Ομαδικές ψυχαγωγικές δραστηριότητες: Οι ομάδες έχουν σα στόχο την κοινωνική προσαρμογή των μελών στην καθημερινότητα.

•    Συζήτηση και ανάλυση των γεγονότων της επικαιρότητας
•    Έξοδοι στην κοινότητα
•    Επισκέψεις σε χώρους ψυχαγωγικού και εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος (π.χ. εργοστάσια, μουσεία)
•    Περίπατοι
•    Συμμετοχή σε εκδηλώσεις του νομού (ανθοέκθεση, χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις)

Παράλληλα, τα μέλη λαμβάνουν υπηρεσίες ατομικής συμβουλευτικής για θέματα που τους απασχολούν ενώ τακτική είναι και η επικοινωνία με τις οικογένειές τους. Εκτός από τα σταθερά μέλη που συμμετέχουν στο καθημερινό ομαδικό πρόγραμμα, το Κέντρο Ημέρας «Πορεία» παρέχει υπηρεσίες ατομικής ψυχολογικής υποστήριξης σε άτομα που ζουν στην κοινότητα και αντιμετωπίζουν ψυχολογικά προβλήματα όπως άγχος ή κατάθλιψη.

You are here Δραστηριότητες