ΠΟΡΕΙΑ - ΔΙΚΤΥΩΣΗ

Ένας από τους ρόλους του Κέντρου Ημέρας «Πορεία» είναι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινότητας σχετικά με το έργο του Κέντρου και την ψυχική υγεία γενικότερα. Όσο πιο καλά ενημερωμένος είναι ο ευρύτερος πληθυσμός, τόσο λιγότερη παραπληροφόρηση και προκατάληψη θα υπάρχει σχετικά με τους ψυχικά πάσχοντες. Η συμπαράσταση και η αποδοχή από το κοινωνικό σύνολο είναι πολύ σημαντική για την σωστή κοινωνική επανένταξη των μελών. Έτσι, το Κέντρο Ημέρας συχνά πραγματοποιεί δράσεις αγωγής κοινότητας, με κύριους στόχους την ενημέρωση πάνω σε θέματα ψυχικής υγείας, όπως:

•    Ενημερωτικές ομιλίες  σε διάφορους φορείς (σχολεία, συλλόγους, ΚΑΠΗ κ.α.)
•    Ομιλίες ή σεμινάρια πάνω σε θέματα ψυχικής υγείας, που ενδιαφέρουν τον ευρύτερο πληθυσμό
•    Ενημερωτικές συναντήσεις που απευθύνονται σε τοπικούς φορείς που ασχολούνται με την ψυχική υγεία και την κοινωνική πολιτική
•    Συμμετοχή στις εκδηλώσεις της πόλης της Γιαννιτσών, κατά τις οποίες προσωπικό και μέλη ενημερώνουν τον κόσμο για το ρόλο και το έργο του Κέντρου Ημέρας
•    Οργάνωση εορταστικών εκδηλώσεων (π.χ. Χριστουγεννιάτικη γιορτή) ανοιχτές και στο ευρύ κοινό
You are here Δικτύωση