ΠΟΡΕΙΑ - ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ

Η πολυκλαδική θεραπευτική ομάδα αποτελείται από Ψυχολόγο, Κοινωνική Λειτουργό, Νοσηλεύτρια, Φροντίστρια και Οδηγό. Όλα τα μέλη της ομάδας συνεχίζουν να εκπαιδεύονται με παρακολούθηση εκπαιδευτικών- επιμορφωτικών προγραμμάτων. Για τη σωστή λειτουργία και την καλύτερη αποτελεσματικότητα της θεραπευτικής ομάδας πραγματοποιούνται τακτικά συναντήσεις προσωπικού και ομαδικές εποπτείες.

Το προσωπικό είναι στη διάθεση του κοινού για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το Κέντρο Ημέρας και τις υπηρεσίες του ή σχετικά με την ψυχική υγεία γενικότερα.

You are here Στελέχωση