ΠΗΓΗ - Η ΖΩΗ ΣΤΟ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ

Η ζωή στο οικοτροφείο ακολουθεί μια συγκεκριμένη σειρά καθημερινών δραστηριοτήτων με σκοπό την ενίσχυση της αυτονομίας των ενοίκων καθώς και την κοινωνική επανένταξη τους. Υπεύθυνη για την υλοποίηση αυτών των δραστηριοτήτων είναι η πολυκλαδική θεραπευτική ομάδα του οικοτροφείου. Οι τομείς στους οποίους καθοδηγούνται, εκπαιδεύονται και ενισχύονται οι ένοικοι είναι οι εξής:
-Εκπαίδευση σε ατομικές καθημερινές δραστηριότητες σύμφωνα με τις ατομικές δεξιότητες (ατομική υγιεινή, αυτοεξυπηρέτηση σε  ένδυση και φαγητό)
-Περίπατοι καθημερινοί για άσκηση και διασφάλιση της σωματικής τους υγείας.
-Βόλτες και έξοδοι στην τοπική κοινωνία ανάλογα με τις ανάγκες και επιθυμίες του κάθε ενοίκου.
-Ομάδες πρωινής απασχόλησης για τη διατήρηση και ανάπτυξη των γνωστικών τους δεξιοτήτων (επιτραπέζια παιχνίδια)
-Ομάδες δημιουργικής απασχόλησης όπως η ζωγραφική, η χειροτεχνία, ο χορός και το τραγούδι, η ζαχαροπλαστική και η αισθητική για την προαγωγή της ψυχαγωγίας και την ενίσχυση της αυτοεικόνας τους.
-Ομάδα ανάγνωσης εφημερίδας για ενίσχυση των επικοινωνιακών δεξιοτήτων των ενοίκων.
-Παρακολούθηση τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών προγραμμάτων για την ενημέρωση και ψυχαγωγία τους.
-Επίσκεψη στους τόπους καταγωγής για την ενίσχυση των δεσμών με το οικογενειακό περιβάλλον.
-Συμμετοχή σε διαφορές κοινωνικές εκδηλώσεις της τοπικής κοινότητας.

Η ζωή στο οικοτροφείο ακολουθεί μια συγκεκριμένη σειρά καθημερινών δραστηριοτήτων με σκοπό την ενίσχυση της αυτονομίας των ενοίκων καθώς και την κοινωνική επανένταξη τους. 

Υπεύθυνη για την υλοποίηση αυτών των δραστηριοτήτων είναι η πολυκλαδική θεραπευτική ομάδα του οικοτροφείου. Οι τομείς στους οποίους καθοδηγούνται, εκπαιδεύονται και ενισχύονται οι ένοικοι είναι οι εξής:

-Εκπαίδευση σε ατομικές καθημερινές δραστηριότητες σύμφωνα με τις ατομικές δεξιότητες (ατομική υγιεινή, αυτοεξυπηρέτηση σε  ένδυση και φαγητό)

-Περίπατοι καθημερινοί για άσκηση και διασφάλιση της σωματικής τους υγείας.

-Βόλτες και έξοδοι στην τοπική κοινωνία ανάλογα με τις ανάγκες και επιθυμίες του κάθε ενοίκου.

-Ομάδες πρωινής απασχόλησης για τη διατήρηση και ανάπτυξη των γνωστικών τους δεξιοτήτων (επιτραπέζια παιχνίδια)

-Ομάδες δημιουργικής απασχόλησης όπως η ζωγραφική, η χειροτεχνία, ο χορός και το τραγούδι, η ζαχαροπλαστική και η αισθητική για την προαγωγή της ψυχαγωγίας και την ενίσχυση της αυτοεικόνας τους.

-Ομάδα ανάγνωσης εφημερίδας για ενίσχυση των επικοινωνιακών δεξιοτήτων των ενοίκων.

-Παρακολούθηση τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών προγραμμάτων για την ενημέρωση και ψυχαγωγία τους.

-Επίσκεψη στους τόπους καταγωγής για την ενίσχυση των δεσμών με το οικογενειακό περιβάλλον.

-Συμμετοχή σε διαφορές κοινωνικές εκδηλώσεις της τοπικής κοινότητας.

οινότητας.

You are here Η ζωή στο Οικοτροφείο