ΠΗΓΗ - ΔΙΚΤΥΩΣΗ

Σημαντικός ρόλος του οικοτροφείου «Πηγή-Γ.Ζαμπίογλου» είναι η δικτύωση και η συνεργασία με την τοπική κοινωνία. Η ευαισθητοποίηση σε θέματα σχετικά με την ψυχική νόσο και η ενημέρωση των πολιτών αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο για την επίτευξη του στόχου της κοινωνικής ενσωμάτωσης των ενοίκων.
Στο πλαίσιο της υλοποίησης του συγκεκριμένου στόχου η πολυκλαδική θεραπευτική ομάδα διοργανώνει και πραγματοποιεί δράσεις και δραστηριότητες με απώτερο σκοπό την πρόληψη, αντιμετώπιση και καταπολέμηση του στίγματος που συνοδεύει την ψυχική νόσο.
Οι δράσεις αυτές συνίστανται σε
-Ενημερωτικές ομιλίες σε διάφορα σχολεία
-Διοργάνωση εκδηλώσεων στο χώρο του οικοτροφείου με ανοιχτή πρόσκληση προς όλη την τοπική κοινωνία
-Παρουσιάσεις πάνω σε θέματα ψυχικής υγείας στην τοπική και ευρύτερη κοινότητα
-Εκπαίδευση σε υποψήφιους επαγγελματίες ψυχικής υγείας
Σημαντικός ρόλος του οικοτροφείου «Πηγή-Γ.Ζαμπίογλου» είναι η δικτύωση και η συνεργασία με την τοπική κοινωνία. Η ευαισθητοποίηση σε θέματα σχετικά με την ψυχική νόσο και η ενημέρωση των πολιτών αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο για την επίτευξη του στόχου της κοινωνικής ενσωμάτωσης των ενοίκων. Στο πλαίσιο της υλοποίησης του συγκεκριμένου στόχου η πολυκλαδική θεραπευτική ομάδα διοργανώνει και πραγματοποιεί δράσεις και δραστηριότητες με απώτερο σκοπό την πρόληψη, αντιμετώπιση και καταπολέμηση του στίγματος που συνοδεύει την ψυχική νόσο.Οι δράσεις αυτές συνίστανται σε -Ενημερωτικές ομιλίες σε διάφορα σχολεία-Διοργάνωση εκδηλώσεων στο χώρο του οικοτροφείου με ανοιχτή πρόσκληση προς όλη την τοπική κοινωνία-Παρουσιάσεις πάνω σε θέματα ψυχικής υγείας στην τοπική και ευρύτερη κοινότητα-Εκπαίδευση σε υποψήφιους επαγγελματίες ψυχικής υγείας
You are here Δικτύωση