ΠΗΓΗ - ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ

Για την επίτευξη των στόχων και των παρεχόμενων υπηρεσιών το οικοτροφείο «Πηγή-Γ.Ζαμπίογλου» στελεχώνεται από εργαζόμενους διαφορετικών επαγγελματικών κλάδων, οι οποίοι αποτελούν τη Πολυκλαδική Θεραπευτική Ομάδα (ΠΘΟ). Συγκεκριμένα η ΠΘΟ αποτελείται από Επιστημονικά Υπεύθυνη, Ψυχίατρο, Ψυχολόγο, Κοινωνικό Λειτουργό, Συντονίστρια, Διοικητικό, Νοσηλευτές, Φροντιστές και Οδηγό. Η ομάδα είναι υπεύθυνη για την υλοποίηση των στόχων καθώς και για την εύρυθμη λειτουργία του οικοτροφείου.
Για την επίτευξη των στόχων και των παρεχόμενων υπηρεσιών το οικοτροφείο «Πηγή-Γ.Ζαμπίογλου» στελεχώνεται από εργαζόμενους διαφορετικών επαγγελματικών κλάδων, οι οποίοι αποτελούν τη Πολυκλαδική Θεραπευτική Ομάδα (ΠΘΟ). Συγκεκριμένα η ΠΘΟ αποτελείται από Επιστημονικά Υπεύθυνη, Ψυχίατρο, Ψυχολόγο, Κοινωνικό Λειτουργό, Συντονίστρια, Διοικητικό, Νοσηλευτές, Φροντιστές και Οδηγό. Η ομάδα είναι υπεύθυνη για την υλοποίηση των στόχων καθώς και για την εύρυθμη λειτουργία του οικοτροφείου.
You are here Στελέχωση